E-MXP

Система под налягане с интегриран контрол на налягането

Описание

Конструкция

Система под налягане с интегриран контрол на налягането.
Лесен за инсталиране и компактен нагнетателен комплект.
Нов асинхронен еднофазен двигател.
Оборудван с датчик за налягане, възвратен клапан, контролиран пусков ток и температура.
Оборудван с програмируем софтуер и благодарение на аналоговия сензор за налягане, продуктът позволява да се настрои повторното налягане. Идеалното решение, което позволява да се намали или премахне плочата

Характеристики

– високоефективен асинхронен еднофазен двигател
– кондензатор, който не е под напрежение
– равномерна и по-ниска температура на двигателя
– контрол на мощността на двигателя
– програмируемо повторно налягане
– липсват хидравлични загуби от измервателните уреди
– управление на напрежението и тока
– наблюдение на максималния пусков ток
– отстраняване на воден удар

Предпазители

– защита от работа на сухо
– откриване на въздух в помпата и в цикъла на пълнене
– контрол на претоварването и прегряване на двигателя
– блокиране на помпата
– защита от свръхток
– управление на захранването
– контрол на изтичането на системата
– висока скорост на потока и откриване на повреди по тръбопровода

Допълнителна информация

Марка