Циркулационна помпа NCD3 с резбови съединения.

Циркулационни помпи за гореща вода за комунално-битово потребление.
Виж PDF

Допълнителна информация

Марка